Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68911-59-1
EG-nummer
272-776-0

Engelse naam
Gases (petroleum), hydrotreated sour kerosine flash drum, Refinery gas [A complex combination obtained from the flash drum of the unit treating sour kerosine with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists primarily of hydrogen and methane with various small amounts of nitrogen, carbon monoxide, and hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 through C5.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas
(68911-59-1)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 02:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas
(68911-59-1)
Specifieke naam CMR
Een complexe combinatie die wordt verkregen uit het afdampvat van de installatie voor de waterstofbehandeling van zwavelhoudende kerosine in aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit waterstof en methaan alsmede uiteenlopende kleine hoeveelheden stikstof, koolmonoxide en koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C5. Gassen (aardolie), waterstofbehandelde zwavelhoudende kerosine, afdampvat, Raffinaderijgas
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid