ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door fractionering van met waterstof ontzwaveld thermisch gekraakt destillaat. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C5 tot C11, met een kooktraject van ongeveer 23°C tot 195°C. Gehydrogeneerde nafta met laag kookpunt, Nafta (aardolie), waterstofontzwavelde thermisch gekraakte lichte fractie behoort tot ZZS aardoliederivaten