ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt gebruikt als grondstof in een Girbatol-installatie, om waterstofsulfide te verwijderen. Bestaat uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C2 tot en met C4. Gassen (aardolie), grondstof Girbatol-installatie, Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten