1,2,3-trichloorpropaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3-Trichloorpropaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
1,2,3-trichloorpropaan
Engelse naam
1,2,3-trichloropropane
CAS-nummer
96-18-4
EG-nummer
202-486-1
Aquo-code
123TClC3a
SIKB-id
27
Molecuulformule
C3-H5-Cl3
SMILES
C(Cl)(CCl)CCl
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van 1,2,3-trichloorpropaan
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
gehalogeneerde koolwaterstoffen
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam op ZZS 1,2,3-trichloorpropaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Op ZZS lijst vanwege REACH Kandidaatslijst voor REACH Bijlage XIV
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 2
Grensmassastroom 2,5 g/uur
Emissiegrenswaarde 1 mg/Nm3
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur 1,08 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

50:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

10:

tijdgewogen gemiddelde

Voetnoten

1:

Geplaatst op B2. Lijst met wettelijke grenswaarden voor kankerverwekkende stoffen, vastgesteld volgens de risicobenadering

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 20:18

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam CMR 1,2,3-trichloorpropaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten