1,2,3-trichloorpropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

1,2,3-trichloorpropaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
96-18-4
EG-nummer
202-486-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
1,2,3-trichloropropane
Aquo-code
123TClC3a
SIKB-id
27
Molecuulformule
C3-H5-Cl3
SMILES
ClCC(Cl)CCl
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam op ZZS
1,2,3-trichloorpropaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR
0,012 µg/m3
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur
1,08 µg/m3
Mens Grenswaarde werknemer TGG 8 uur, ppm
0,00018 ppm

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 14:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam CMR
1,2,3-trichloorpropaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam op SZW-lijst
1,2,3-trichloorpropaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
1,2,3-trichloorpropaan
(96-18-4)
Specifieke naam ECHA
1,2,3-trichloropropane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid