4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
622-68-4
EG-nummer
210-750-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-(4-dimethylaminophenylazo)phenylarsonic acid
Molecuulformule
C14-H16-As-N3-O3
SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)N=Nc2ccc(cc2)[As](O)(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur
(622-68-4)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur
(622-68-4)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
4-(4-dimethylaminofenylazo)fenylarsonzuur
(622-68-4)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid