(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
51594-55-9
EG-nummer
424-280-2

Engelse naam
R-1-chloro-2,3-epoxypropane
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
(51594-55-9)
Specifieke naam op ZZS
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
(51594-55-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:36

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
(51594-55-9)
Specifieke naam CMR
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
(51594-55-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
(R)-1-chloor-2,3-epoxypropaan
(51594-55-9)
Specifieke naam ECHA
(R)-1-chloro-2,3-epoxypropane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid