salpeterzuur nikkelzout Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

salpeterzuur nikkelzout

 

Stofgegevens

CAS-nummer
14216-75-2
EG-nummer
238-076-4

Engelse naam
nitric acid, nickel salt
Synoniemen
nitric acid nickel salt
nikkelnitraat
salpeterzuur, nikkelzout
Molecuulformule
N2-Ni-O6
SMILES
[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Ni+2]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde
0,02 µg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:37

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Specifieke naam CMR
nikkeldinitraat [1], salpeterzuur nikkelzout [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Specifieke naam op SZW-lijst
nikkeldinitraat
SZW-lijst met kankerverwekkende stoffen
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
salpeterzuur nikkelzout
(14216-75-2)
Specifieke naam ECHA
Nitric acid, nickel salt
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid