hexabroombifenyl | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Hexabroombifenyl

Stofgegevens

 
Stofnaam
hexabroombifenyl
Engelse naam
hexabromo-1,1'-biphenyl
CAS-nummer
36355-01-8
EG-nummer
252-994-2
Aquo-code
HxBr11bFy
SIKB-id
5270
Synoniem
hexabromobiphenyl
Molecuulformule
C12-H4-Br6
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van hexabroombifenyl
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst OSPAR
Lijst E-PRTR
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gebromeerde brandvertragers
polybroombifenylen (PBBs)
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
hexabroombifenyl
(36355-01-8)
Specifieke naam op ZZS hexabroombifenyl
Op ZZS lijst vanwege OSPAR OSPAR lijst van stoffen voor prioritaire actie
Op ZZS lijst vanwege EU-POP Verordening Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
hexabroombifenyl
(36355-01-8)
Stofklasse voor luchtemissies ERS
Grensmassastroom 20 mg TEQ/jaar
Emissiegrenswaarde 0,1 ng TEQ/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
OSPAR
hexabroombifenyl
(36355-01-8)
Specifieke naam op OSPAR gebromeerde brandvertragers
Laatste revisie Achtergrond document (Organiserend land) 2009 (Zweden)
E-PRTR
hexabroombifenyl
(36355-01-8)
Specifieke stofnaam op EPRTR hexabroombifenyl
Drempelwaarde voor uitstoot in de lucht 0,1 kg/jaar
Drempelwaarde voor uitstoot in water 0,1 kg/jaar

Toelichtende voetnoten

1:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

2:

Tenzij anders aangegeven wordt bij rapportage van een verontreinigende stof vermeld in bijlage II de totale massa van die verontreinigende stof vermeld of, als het om een groep van verontreinigende stoffen gaat, de totale massa van de groep.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm hexabroombifenyl
(36355-01-8)
Milieu Oppervlaktewater zoet Landoppervlaktewateren Indicatief MTR (opgelost) 2,06E-03 µg/l
Milieu Sediment Sediment Indicatief MTR (droge stof) 3,30 µg/kg
Milieu Grond Grond Indicatief MTR
Milieu Grondwater Grondwater indicatief MTR
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 4,06E-06 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

102:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

109:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

178:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

75:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

1:

Voor deze stof zijn risicogrenzen voor bodem beschikbaar. Deze hebben geen officiële status als norm, maar kunnen wel worden gebruikt door het bevoegd gezag. Informatie over deze stof kunt u opvragen via de helpdesk van de website Risico's van stoffen (https://rvs.rivm.nl/vragen-enof-opmerkingen).

2:

Deze indicatieve luchtnorm is afgeleid met een methode die op dit moment niet meer wordt gehanteerd. Bij overschrijdingen van de normwaarden kunt u via de helpdesk contact opnemen met het RIVM om de status van de normwaarde te checken. Het RIVM kan op verzoek van het bevoegd gezag een actueel (Indicatief) MTR afleiden. Het RIVM werkt aan verbetering van deze indicatieve normen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/26/2021 om: 2:42 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten