Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-23-6
EG-nummer
270-713-1

Engelse naam
Tar acids, residues, distillates, first-cut, Distillate Phenols [The residue from the distillation in the range of 235°C to 355°C (481°F to 697°F) of light carbolic oil.]
Synoniemen
Tar acids, residues, distillates, first-cut
Distillate Phenols
[The residue from the distillation in the range of 235°C to 355°C (481°F to 697°F) of light carbolic oil.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop
(68477-23-6)
Specifieke naam op ZZS
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:01

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop
(68477-23-6)
Specifieke naam CMR
Gedestilleerde fenolen Het residu van de destillatie van lichte fenololie op het kooktraject van 235°C tot 355°C. Teerzuren residuen destillaten voorloop
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid