ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Extractieresiduen (kool), teerolie alkalisch fenololie, extractieresidu, Het residu dat wordt verkregen uit koolteerolie door alkalisch te wassen bijvoorbeeld met verdund natriumhydroxide, na de verwijdering van ruwe koolteerzuren. Bestaat voornamelijk uit naftalenen en aromatische stikstofbasen. behoort tot ZZS steenkoolderivaten