Aluminium gallium arsenide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Aluminium gallium arsenide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
37382-15-3
EG-nummer
680-872-2

Engelse naam
Aluminium gallium arsenide
Molecuulformule
Al-As2-Ga
SMILES
[Al]#[As].[Ga]#[As]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Aluminium gallium arsenide
(37382-15-3)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Aluminium gallium arsenide
(37382-15-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Aluminium gallium arsenide
(37382-15-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:48

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid