ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Benzol-wasolie, destillaat, Een complexe verzameling van koolwaterstoffen die wordt verkregen door de kristallisatie van teerolie. Bestaat uit aromatische polycyclische koolwaterstoffen voornamelijk difenyl dibenzofuran en acenafteen. destillaten (koolteer), lichte fractie, fluoreenvrij behoort tot ZZS steenkoolderivaten