ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door de katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, gevolgd door fractionering van de totale uitstroom. Bestaat uit waterstof, methaan ethaan en propaan. Gassen (aardolie), katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta, stabilisator-topproducten Raffinaderijgas behoort tot ZZS aardoliederivaten