ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen uit de katalytische reforming van door directe fractionering verkregen nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C6. Raffinaderijgas, Restgas (aardolie), katalytisch gereformde, nafta-afscheider behoort tot ZZS aardoliederivaten