nikkel(II)sulfide | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Nikkel(II)Sulfide

Stofgegevens

 
Stofnaam
nikkel(II)sulfide
Engelse naam
nickel sulphide
CAS-nummer
16812-54-7
EG-nummer
240-841-2
Synoniem
nikkel(II)sulfide
nickel sulfide
nickel (II) sulfide
Molecuulformule
NiS
Structuurformule
Afbeelding van de structuurformule van nikkel(II)sulfide
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
metalen en metaalverbindingen
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Specifieke naam op ZZS nikkel(II)sulfide
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII nikkel en nikkelverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, 27. nikkel en nikkelverbindingen
En beperkingsvoorwaarden volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Milieu Lucht Lucht EU-streefwaarde 0,02 µg/m3
 

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

1:

EU-richtwaarde per 1 januari 2013, geldend als MTR.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/26/2021 om: 10:28 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Specifieke naam CMR nikkel(II)sulfide [1]
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
nikkel(II)sulfide
(16812-54-7)
Specifieke naam op SZW-lijst nikkel(II)sulfide
SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten