Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64741-86-2
EG-nummer
265-088-7

Engelse naam
Distillates (petroleum), sweetened middle, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150 °C to 345 °C (302 °F to 653 °F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie
(64741-86-2)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 22:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie
(64741-86-2)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door een aardoliedestillaat een stankverwijderend proces te laten ondergaan waarbij mercaptanen worden omgezet of zure onzuiverheden worden verwijderd. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 1500C tot 3450C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), stankvrij gemaakt midden fractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid