4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
77-40-7
EG-nummer
201-025-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4,4'-(1-methylpropylidene)bisphenol
Synoniemen
bisfenol B
bisphenol B
Molecuulformule
C16-H18-O2
SMILES
CCC(C)(C1=CC=C(O)C=C1)C1=CC=C(O)C=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst Potentiële ZZS - VERWIJDERD VAN LIJST
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol
(77-40-7)
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
13-7-2021

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol - VERWIJDERD VAN LIJST
(77-40-7)
Datum verwijdering
13-7-2021
Reden verwijdering
Plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol
(77-40-7)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 03:34

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid