ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Lucht

tonen verbergen

4,4'-(1-methylpropylideen)bisfenol behoort tot ZZS fenolen