ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit de fractionering van destillatierestgas, van door directe fractionering verkregen nafta en van stabilisator-restgas van katalytisch gereformde nafta. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen C1 tot en met C5, overwegend methaan en ethaan. Petroleumgas, Restgas (aardolie), verzadigd- gasterugwinningsinstallatie, rijk aan C1-2 behoort tot ZZS aardoliederivaten