Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
98219-46-6
EG-nummer
308-713-1

Engelse naam
Naphtha (petroleum), light steam-cracked, debenzenized, thermally treated, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained by the treatment and distillation of debenzenized light steam-cracked petroleum naphtha. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C7 through C12 and boiling in the range of approximately 95°C to 200°C (203°F to 392°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(98219-46-6)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 20:59

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(98219-46-6)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door behandeling en destillatie van lichte stoomgekraakte aardolienafta, ontdaan van benzeen. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C7 tot en met C12, met een kooktraject van ongeveer 95°C tot 200°C. Nafta (aardolie), lichte stoomgekraakte, van benzeen ontdaan thermisch behandeld Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid