Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68477-34-9
EG-nummer
270-725-7

Engelse naam
Distillates (petroleum), C3-5, 2-methyl-2-butene-rich, Low boiling point naphtha - unspecified [A complex combination of hydrocarbons from the distillation of hydrocarbons usually ranging in carbon numbers from C3 through C5, predominantly isopentane and 3-methyl-1-butene. It consists of saturated and unsaturated hydrocarbons having carbon numbers in the range of C3 through C5, predominantly 2-methyl-2-butene.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68477-34-9)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 21-7-2024 om: 19:04

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
(68477-34-9)
Specifieke naam CMR
Destillaten (aardolie), C3-5, rijk aan 2-methyl-2-buteen Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van koolwaterstoffen meestal C3 tot en met C5, overwegend isopentaan en 3-methyl-1-buteen. Bestaat uit verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen C3 tot en met C5, overwegend 2-methyl-2-buteen. Nafta met laag kookpunt - niet gespecifieerd
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid