Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64741-91-9
EG-nummer
265-093-4

Engelse naam
Distillates (petroleum), solvent-refined middle, Gasoil - unspecified [A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists predominantly of aliphatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150 °C to 345 °C (302 °F to 653 °F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie
(64741-91-9)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 20-7-2024 om: 15:31

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie
(64741-91-9)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 1500C tot 3450C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid