ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C9 tot en met C20, met een kooktraject van ongeveer 150°C tot 345°C. Gasolie - niet gespecifieerd destillaten (aardolie), solvent-geraffineerd middelste fractie behoort tot ZZS aardoliederivaten