2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene

 

Stofgegevens

CAS-nummer
1514-82-5
EG-nummer
627-872-0
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
Synoniem
1-Propene, 2-bromo-3,3,3-trifluoro-
Molecuulformule
C3-H2-Br-F3
SMILES
FC(F)(F)C(Br)=C
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
(1514-82-5)
pZZS wegens ED beoordelingslijst
pZZS wegens CORAP
pZZS wegens ROI CLH
pZZS wegens ROI restrictie
Datum toevoeging
05-11-2019

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:58

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid