ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Brandstofgassen destillaten van ruwe olie, Een compexe verzameling lichte gassen gevormd door destillatie van ruwe olie en door katalytische reforming van nafta. Bestaat uit waterstof en koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4, met een kooktraject van ongeveer -217°C tot -12°C. Petroleumgas behoort tot ZZS aardoliederivaten