2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,2-Dichloor-1,1,1-Trifluorethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan
Stofafkorting
HCFC 123
Engelse naam
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroethane
CAS-nummer
306-83-2
EG-nummer
206-190-3
ECHA stofinformatie
Substance Infocard
Aquo-code
HCFK123
SIKB-id
2589
Synoniem
HFA-123
Molecuulformule
C2-H-Cl2-F3
SMILES
FC(F)(F)C(Cl)Cl
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…
Functionele stofgroep
Lijst Potentiële ZZS
Chemische stofgroep
PFAS

Voetnoten

De gegevens bij de ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen) vallen buiten de verantwoordelijkheid van het RIVM. De gegevens in de ECHA database zijn aangeleverd door de registranten (industrie). Niet alle gegevens zijn geautoriseerd door de overheid.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Stofklassen voor luchtemissies zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof behoort tot de PFAS-verbindingen. Deze voldoen aan de criteria voor opname op de pZZS lijst.

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen (opens in a new tab)

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm 2,2-dichloor-1,1,1-trifluorethaan (HCFC 123)
(306-83-2)
Milieu Lucht Lucht Indicatief MTR 200 µg/m3

Toelichtende voetnoot

80:

Maximaal toelaatbaar risiconiveau

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 6/2/2023 om: 3:02 AM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen (opens in a new tab)

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen. Voor CLP vermeldt dit zoeksysteem alleen indeling als CMR 1A of 1B. Andere indelingen staan in de CLP verordening.

Toelichtende voetnoten