isobutaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

isobutaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
75-28-5
EG-nummer
200-857-2
UN-nummer
1969
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
isobutane
Synoniemen
isobutaan [met 0,1 procent of meer butadieen (EG-nr.r 203-450-8)]
isobutane (containing ≥ 0,1 % butadiene (EC-nr. 203-450-8))
Molecuulformule
C4-H10
SMILES
CC(C)C
Functionele stofgroepen
Stoffenlijst rampeninterventiewaarden
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst ADR
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
Chemische stofgroep
ZZS butadienen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
isobutaan
(75-28-5)
Specifieke naam op ZZS
isobutaan [met 0,1 procent of meer butadieen (203-450-8)]
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
isobutaan
(75-28-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
isobutaan
(75-28-5)
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Normwaarden per categorie, compartiment en stof
Categorie Compartiment/Normtype Norm isobutaan
(75-28-5)
Mens Rampeninterventiewaarde Voorlichtingsrichtwaarde (VRW) 1 uur
500 mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Alarmeringsgrenswaarde (AGW) 1 uur
(3.850) mg/m3
Mens Rampeninterventiewaarde Levensbedreigende waarde (LBW) 1 uur
(38.500) mg/m3

Toelichtende voetnoot

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:10

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
isobutaan
(75-28-5)
Specifieke naam CMR
butaan (bevattend 0,1 procent of meer butadieen (203-450-8)) [1], isobutaan (bevattend 0,1 procent of meer butadieen (203-450-8)) [2]
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
isobutaan
(75-28-5)
Specifieke naam ECHA
Isobutane
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR
isobutaan
(75-28-5)
UN-nummer 1969
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOBUTAAN
Klasse 2.2 2
Classificatiecode 2.2 2F
Etiketten 5.2.2 2.1
Bijzondere bepalingen 3.3 392 657 662 674
Gelimiteerde hoeveelheden 3.4 0
Vrijgestelde hoeveelheden 3.5.1.2 E0
Verpakkingen: Verpakkingsinstructies 4.1.4 P200
Verpakkingen: Gezamenlijke verpakking 4.1.10 MP9
Transporttanks en bulkcontainers: Instructies 4.2.5.2, 7.3.2 (M) T50
ADR tanks: Tankcode 4.3 PxBN(M)
ADR tanks: Bijzondere bepalingen 4.3.5, 6.8.4 TA4 TT9
Voertuig voor tankvervoer 9.1.1.2 FL
Vervoerscategorie (Code voor beperkingen in tunnels) 1.1.3.6 2 (B/D)
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Laden Lossen en behandeling 7.5.11 CV9 CV10 CV36
Bijzondere bepalingen voor het vervoer: Bedrijf 8.5 S2 S20
Gevaarsidentificatienummer 5.3.2.3 23

Voetnoten

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid
isobutaan
(75-28-5)
UN-nummer 1969
Benaming en beschrijving 3.1.2 ISOBUTAAN
GEVI-code 23
Stofindeling weg en spoor GF2
Stofindeling water GF2

Voetnoten