Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68951-38-2
EG-nummer
273-156-2

Engelse naam
Antimony oxide (Sb2O3), mixed with arsenic oxide (As2O3)
Molecuulformule
As2-H12-O6-Sb2
SMILES
O.O.O.[O--].[O--].[O--].[As].[As].[Sb+3].[Sb+3]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3)
(68951-38-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Antimoonoxide (Sb2O3), gemengd met arseenoxide (As2O3)
(68951-38-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 16-7-2024 om: 05:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid