chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Chloor-N,N-Dimethylformiminiumchloride

Stofgegevens

 
Stofnaam
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
Engelse naam
chloro-N,N-dimethylformiminium chloride
CAS-nummer
3724-43-4
EG-nummer
425-970-6
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam op ZZS chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

1:

Bij deze stof wordt ook het EC nummer 425-970-6 gebruikt

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 10/22/2021 om: 5:11 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR volgens CLP
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam CMR chloor-NN-dimethylformiminiumchloride
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.
CMR-stoffen SZW
chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
(3724-43-4)
Specifieke naam op SZW-lijst chloor-N,N-dimethylformiminiumchloride
SZW-lijst van voor de voortplanting giftige stoffen Staatscourant 2021-31285

Toelichtende voetnoten