Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt

 

Stofgegevens

CAS-nummer
94114-54-2
EG-nummer
302-690-1

Engelse naam
Naphtha (coal), solvent extn., hydrocracked [Fraction of the distillate obtained by hydrocracking of coal extract or solution produced by the liquid solvent extraction or supercritical gas extraction processes and boiling in the range of approximately 30°C to 180°C (86°F to 356°F). Composed primarily of aromatic, hydrogenated aromatic and naphthenic compounds, their alkyl derivatives and alkanes with carbon numbers predominantly in the range of C4 to C9. Nitrogen, sulfur and oxygen-containing aromatic and hydrogenated aromatic compounds are also present.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt
(94114-54-2)
Specifieke naam op ZZS
Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 03:29

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt
(94114-54-2)
Specifieke naam CMR
Fractie van het destillaat dat wordt verkregen door het met waterstof kraken van koolextraxt of de oplossing die wordt verkregen door extractie met vloeibaar oplosmiddel of met superkritisch gas, met een kooktraject van ongeveer 30 °C tot 180 °C. Bestaat voornamelijk uit aromatische, gehydrogeneerde aromatische en nafteenverbindingen alkylderivaten daarvan en alkanen overwegend C4 tot en met C9. Bevat eveneens stikstof-, zwavel- en zuurstofhoudende aromatische en gehydrogeneerde aromatische verbindingen. nafta (kool), oplosmiddelextractie, waterstofgekraakt
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid