4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur

 

Stofgegevens

CAS-nummer
144-87-6
EG-nummer
205-643-2
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
4-(glycolloylamino)phenylarsonic acid
Molecuulformule
C8-H10-As-N-O5
SMILES
OCC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[As](O)(O)=O
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur
(144-87-6)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur
(144-87-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
4-(glycolloylamino)fenylarsonzuur
(144-87-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 14:32

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid