Destillaten (koolteer), lichte oliën. Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Destillaten (koolteer), lichte oliën. Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
84650-03-3
EG-nummer
283-483-2

Engelse naam
Distillates (coal tar), light oils, Carbolic Oil [A complex combination of hydrocarbons obtained by distillation of coal tar. It consists of aromatic and other hydrocarbons, phenolic compounds and aromatic nitrogen compounds and distills at the approximate range of 150°C to 210°C (302°F to 410°F).]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Destillaten (koolteer), lichte oliën. Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie
(84650-03-3)
Specifieke naam op ZZS
Destillaten (koolteer), lichte oliën Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 17:23

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Destillaten (koolteer), lichte oliën. Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie
(84650-03-3)
Specifieke naam CMR
Destillaten (koolteer), lichte oliën Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door destillatie van koolteer. Bestaat uit aromatische en andere koolwaterstoffen fenolverbindingen en aromatische stikstofverbindingen en heeft een destillatietraject van ongeveer 150°C tot 210°C. Fenololie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid