Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
88442-64-2

Engelse naam
Arsenic acid (H3AsO4), copper(2+) salt (1:1), sesquihydrate
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat
(88442-64-2)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arseninezuur (H3AsO4), koper(2+)zout (1:1), sesquihydraat
(88442-64-2)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:26

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid