ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

syn-dodecachloorpentacyclooctadecadieen behoort tot ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen