Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer) | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Het Destillaat Van Koolteer Met Een Destillatietraject Van Ongeveer 100°C Tot 450°C. Voornamelijk Samengesteld Uit Aromatische Koolwaterstoffen Met Twee- Tot Viervoudig Condenseerde Ringen Fenolhoudende Verbindingen En Aromatische Stikstofbasen. Zware Anthraceen Olie, Destillaten (Koolteer)

Stofgegevens

 
Stofnaam
Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer)
Engelse naam
Distillates (coal tar), Heavy Anthracene Oil [The distillate from coal tar having an approximate distillation range of 100 °C to 450 °C (212 °F to 842 °F). Composed primarily of two to four membered condensed ring aromatic hydrocarbons, phenolic compounds, and aromatic nitrogen bases.]
CAS-nummer
65996-92-1
EG-nummer
266-027-7
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer)
(65996-92-1)
Specifieke naam op ZZS Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer)
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

91:

Dit steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan PAKs, daarom worden hier de stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor PAKs weergegeven.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-2-2019 om: 14:50

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 100°C tot 450°C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer)
(65996-92-1)
Specifieke naam CMR Het destillaat van koolteer met een destillatietraject van ongeveer 1000C tot 4500C. Voornamelijk samengesteld uit aromatische koolwaterstoffen met twee- tot viervoudig condenseerde ringen fenolhoudende verbindingen en aromatische stikstofbasen. Zware anthraceen olie, destillaten (koolteer)
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten