4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
63217-32-3
EG-nummer
264-026-6

Engelse naam
4-(ethylamino)-2-methylbenzenediazonium hexafluoroarsenate
Molecuulformule
C9-H12-As-F6-N3
SMILES
F[As-](F)(F)(F)(F)F.CCNC1=CC=C([N+]#N)C(C)=C1
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat
(63217-32-3)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
4-(diethylamino)-2-ethoxybenzeendiazoniumhexafluorarsenaat
(63217-32-3)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 22:42

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid