Arsine, tris(2-chlooretheenyl)- Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arsine, tris(2-chlooretheenyl)-

 

Stofgegevens

CAS-nummer
40334-70-1
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Engelse naam
Arsine, tris(2-chloroethenyl)-
Molecuulformule
C6-H6-As-Cl3
SMILES
ClC=C[As](C=CCl)C=CCl
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Arsine, tris(2-chlooretheenyl)-
(40334-70-1)
Op ZZS lijst vanwege REACH Restricties
Datum toevoeging
5-3-2024

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arsine, tris(2-chlooretheenyl)-
(40334-70-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arsine, tris(2-chlooretheenyl)-
(40334-70-1)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 23-7-2024 om: 16:00

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid