Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende

 

Stofgegevens

CAS-nummer
64742-27-4
EG-nummer
265-127-8

Engelse naam
Distillates (petroleum), chemically neutralized heavy paraffinic, Unrefined or mildly refined baseoil [A complex combination of hydrocarbons obtained from a treating process to remove acidic materials. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100 °F (19cSt at 40 °C). It contains a relatively large proportion of aliphatic hydrocarbons.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende
(64742-27-4)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 20:20

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 40°C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende
(64742-27-4)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen uit een behandelingsproces waarbij zure materialen worden verwijderd. Bestaat voornamelijk uit koolwaterstoffen overwegend C20 tot en met C50, en vormt een voltooide olie met een viscositeit die minstens 19cSt is bij 400C. Bevat een relatief grote hoeveelheid alifatische koolwaterstoffen. Niet of licht geraffineerde basisolie, destillaten (aardolie), chemisch geneutraliseerde zware paraffinehoudende
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid