Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een Complexe Verzameling Koolwaterstoffen Verkregen Als De Residu-Fractie Van De Destillatie Van Het Produkt Van Een Thermisch Kraakproces. Bestaat Voornamelijk Uit Onverzadigde Koolwaterstoffen Overwegend Groter Dan C20, Kokend Boven Ongeveer 350°C. Deze Stroom Bevat Waarschijnlijk 5 Of Meer Gewichtsprocenten Aromatische Koolwaterstoffen Met 4- Tot 6- Voudig Gecondenseerde Ringen. Stookolie, Residuen (Aardolie), Thermisch Gekraakt

Stofgegevens

 
Stofnaam
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt
Engelse naam
Residues (petroleum), thermal cracked, Heavy Fuel oil [A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the product from a thermal cracking process. It consists predominantly of unsaturated hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C20 and boiling above approximately 350 °C (662 °F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.]
CAS-nummer
64741-80-6
EG-nummer
265-081-9
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst CMR
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt
(64741-80-6)
Specifieke naam op ZZS Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
Datum toevoeging 2-12-2013
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Potentiële ZZS. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Potentiële ZZS zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen gegevens voor Autorisaties en restricties. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor Autorisaties en restricties zijn opgenomen.

Toelichtende voetnoten

85:

Dit aardolie- of steenkoolderivaat bevat een groot gehalte aan PAKs, daarom worden hier de stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor PAKs weergegeven.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap
  • Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap

Er zijn voor deze stof geen gegevens voor ADR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor ADR zijn opgenomen.

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 20-2-2019 om: 4:43

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 350°C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt
(64741-80-6)
Specifieke naam CMR Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als de residu-fractie van de destillatie van het produkt van een thermisch kraakproces. Bestaat voornamelijk uit onverzadigde koolwaterstoffen overwegend groter dan C20, kokend boven ongeveer 3500C. Deze stroom bevat waarschijnlijk 5 of meer gewichtsprocenten aromatische koolwaterstoffen met 4- tot 6- voudig gecondenseerde ringen. Stookolie, residuen (aardolie), thermisch gekraakt
CMR Categorie 1A en 1B volgens Annex VI van Verordening (EG) 1272/2008
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens REACH Bijlage XVII, zie stof(groep) of mengsel nr. 28 en/of 29 en/of 30.

Toelichtende voetnoten