ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen door destillatie van producten uit verscheidene koolwaterstofstromen. Bestaat uit koolwaterstoffen overwegend C1 tot en met C4. Petroleumgas, Restgas (aardolie), gasterugwinning-installatie, ethaanverwijdering behoort tot ZZS aardoliederivaten