kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide

 

Stofgegevens

CAS-nummer
182442-95-1
EG-nummer
695-690-9

Engelse naam
cobalt lithium manganese nickel oxide
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS nikkel en nikkelverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide
(182442-95-1)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
3-2-2022

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide
(182442-95-1)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 18-7-2024 om: 04:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
kobalt-lithium-mangaan-nikkeloxide
(182442-95-1)
Specifieke naam ECHA
Cobalt lithium manganese nickel oxide
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid