fenol, methylstyrenaat Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

fenol, methylstyrenaat

 

Stofgegevens

CAS-nummer
68512-30-1
EG-nummer
270-966-8

Engelse naam
phenol, methylstyrenated
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS fenolen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Potentiële ZZS

Potentiële ZZS
oligomerisatie- en alkyleringsreactieproducten van 2-fenylpropeen en fenol - VERWIJDERD VAN LIJST
Datum verwijdering
25-1-2024
Reden verwijdering
plaatsing op ZZS-lijst

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 25-7-2024 om: 03:35

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid