Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen

 

Stofgegevens

CAS-nummer
101316-85-2
EG-nummer
309-887-1

Engelse naam
Tar, coal, low-temp., distn. residues, Tar Oil, intermediate boiling [Residues from fractional distillation of low temperature coal tar to remove oils that boil in a range up to approximately 300 °C (572 °F). Composed primarily of aromatic compounds.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen
(101316-85-2)
Specifieke naam op ZZS
Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 24-7-2024 om: 21:02

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 300°C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen
(101316-85-2)
Specifieke naam CMR
Residuen die worden verkregen uit de fractionele destillatie van bij lage temperatuur verkregen koolteer, waarbij oliën met een kookpunt tot ongeveer 3000C worden verwijderd. Voornamelijk samengesteld uit aromatische verbindingen. Teerolie, tussenfractie, teer, kool lage temperatuur, destillatieresiduen
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid