antraceenolie Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

antraceenolie

 

Stofgegevens

CAS-nummer
90640-80-5
EG-nummer
292-602-7

Engelse naam
anthracene oil
Synoniemen
anthracene oil [A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 oC ot 400 oC (572 oF to 752 oF). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]
antraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Lijst PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroep
ZZS steenkoolderivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam op ZZS
antraceenolie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 300°C tot 400°C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool.
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
antraceenolie
(90640-80-5)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam in REACH bijlage XIV
antraceenolie
Verbod en vrijstelling volgens
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
antraceenolie
Beperkingsvoorwaarden volgens
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 28, 29 en 30

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:54

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam CMR
anthraceen olie, Een complexe verzameling polycyclische aromatische koolwaterstoffen die wordt verkregen uit koolteer met een destillatietraject van ongeveer 3000C tot 4000C. Voornamelijk samengesteld uit fenantreen antraceen en carbazool. antraceenolie
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam ECHA
Anthracene oil|[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 °C to 400 °C (572 °F to 752 °F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]|[A complex combination of polycyclic aromatic hydrocarbons obtained from coal tar having an approximate distillation range of 300 °C ot 400 °C (572 °F to 752 °F). Composed primarily of phenanthrene, anthracene and carbazole.]
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie
antraceenolie
(90640-80-5)
Specifieke naam ECHA
Anthracene oil
Zelfclassificatie als PBT of vPvB

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid