ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Trinatrium 4-[(o-arsonofenyl)azo]-3-oxidonaftaleen-2,7-disulfonaat behoort tot ZZS arseen en arseenverbindingen