monomethyltetrachloordifenylmethaan Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

monomethyltetrachloordifenylmethaan

 

Stofgegevens

CAS-nummer
76253-60-6
EG-nummer
278-404-3

Engelse naam
monomethyl-tetrachlorodiphenyl methane. Trade name: Ugilec 141
Synoniem
Ugilec 141
Molecuulformule
C14H10Cl4
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging
30-05-2017

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
monomethyltetrachloordifenylmethaan. Handelsnaam: Ugilec 141
Beperkingsvoorwaarden volgens

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 07:05

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid