monomethyltetrachloordifenylmethaan | Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Monomethyltetrachloordifenylmethaan

Stofgegevens

 
Stofnaam
monomethyltetrachloordifenylmethaan
Engelse naam
monomethyl-tetrachlorodiphenyl methane. Trade name: Ugilec 141
CAS-nummer
76253-60-6
EG-nummer
278-404-3
Synoniem
Ugilec 141
Molecuulformule
C14H10Cl4
Functionele stofgroep
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

ZZS
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Specifieke naam op ZZS
Datum toevoeging 30-05-2017
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor RIVM stofadviezen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor RIVM stofadviezen zijn opgenomen.
Stofklassen voor luchtemissies
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Stofklasse voor luchtemissies MVP 1
Grensmassastroom 0,15 g/uur
Emissiegrenswaarde 0,05 mg/Nm3
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor KRW prioritaire stoffen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor KRW prioritaire stoffen zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor OSPAR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor OSPAR zijn opgenomen.
Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor E-PRTR. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor E-PRTR zijn opgenomen.
Autorisaties en restricties
monomethyltetrachloordifenylmethaan
(76253-60-6)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII monomethyltetrachloordifenylmethaan. Handelsnaam: Ugilec 141
Beperkingsvoorwaarden volgens REACH Annex XVII

Toelichtende voetnoten

1:

Deze stof wordt als ZZS aangemerkt omdat deze is opgenomen in Annex XVII van REACH vanwege PBT eigenschappen.

1:

Deze stof staat nog niet als ZZS in bijlage 12a van de Activiteitenregeling milieubeheer. De weergegeven stofklasse, grensmassastroom en emissiegrenswaarde zijn een voorstel op basis van de (geschatte) dampdruk

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen normgegevens. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel normgegevens zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

Informatieboodschap Er zijn voor deze stof geen gegevens voor gevaarsindelingen. Stoffen kunnen echter tot een groep behoren waarvoor wel gegevens voor gevaarsindelingen zijn opgenomen.

Let op!

Geprint op: 9/19/2021 om: 4:31 PM

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Toelichtende voetnoten