2,3-dibroompropaan-1-ol Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

2,3-dibroompropaan-1-ol

 

Stofgegevens

CAS-nummer
96-13-9
EG-nummer
202-480-9
Structuurformule
Structuurformule wordt geladen…

Stofafkorting
2,3-DBPA
Engelse naam
2,3-dibromopropan-1-ol
Synoniemen
2,3-dibromo-1-propanol
2,3-dibroom-1-propanol
2,3-Dibromopropanol
Molecuulformule
C3-H6-Br2-O
SMILES
OCC(Br)CBr
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Lijst CMR-stoffen SZW
Lijst CMR volgens zelfclassificatie
Chemische stofgroepen
ZZS gebromeerde brandvertragers
ZZS gechloreerde en gebromeerde koolwaterstoffen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
2,3-dibroompropaan-1-ol (2,3-DBPA)
(96-13-9)
Specifieke naam op ZZS
2,3-dibroompropaan-1-ol
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Op ZZS lijst vanwege REACH SVHC
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
2,3-dibroompropaan-1-ol (2,3-DBPA)
(96-13-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 2
Emissiegrenswaarde
1 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 22-7-2024 om: 15:17

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
2,3-dibroompropaan-1-ol (2,3-DBPA)
(96-13-9)
Specifieke naam CMR
2,3-dibroompropaan-1-ol
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens
CMR Categorie 2 volgens

CMR-stoffen SZW

CMR-stoffen SZW
2,3-dibroompropaan-1-ol (2,3-DBPA)
(96-13-9)
Specifieke naam op SZW-lijst
2,3-dibroompropaan-1-ol
SZW-lijst met voor de voortplanting giftige stoffen

CMR volgens zelfclassificatie

CMR volgens zelfclassificatie
2,3-dibroompropaan-1-ol (2,3-DBPA)
(96-13-9)
Specifieke naam ECHA
2,3-dibromopropan-1-ol
Zelfclassificatie als CMR categorie 1a of 1b

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid