Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1) Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1)

 

Stofgegevens

CAS-nummer
6379-37-9

Engelse naam
Arsonic acid, methyl-, compd. with 1-octanamine (1:1)
Molecuulformule
C9-H24-As-N-O3
SMILES
C[As](O)(O)=O.CCCCCCCCN
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS arseen en arseenverbindingen
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

RIVM stofadviezen

Stofklassen voor luchtemissies

Stofklassen voor luchtemissies
Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1)
(6379-37-9)
Stofklasse voor luchtemissies
MVP 1
Emissiegrenswaarde
0,05 mg/Nm3

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Autorisaties en restricties

Autorisaties en restricties
Arsonzuur, methyl-, samengevoegd met 1-octanamine (1:1)
(6379-37-9)
Specifieke naam op REACH bijlage XVII
arseenverbindingen
Beperkingsvoorwaarden volgens restrictie 19

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 14-7-2024 om: 04:44

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid