ZZS-navigator - stof Risico's van Stoffen

Emissie naar Water

tonen verbergen

Een complexe verzameling koolwaterstoffen verkregen als het raffinaat van een solvent-extractieproces. Bestaat voornamelijk uit alifatische koolwaterstoffen overwegend C11 tot en met C25, met een kooktraject van ongeveer 205°C tot 400°C. Gasolie - niet gespecifieerd gasoliën (aardolie), solvent-geraffineerd behoort tot ZZS aardoliederivaten