Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld Risico's van Stoffen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld

 

Stofgegevens

CAS-nummer
92062-11-8
EG-nummer
295-525-7

Engelse naam
Slack wax (petroleum), low-melting, hydrotreated, Slack wax [A complex combination of hydrocarbons obtained by treatment of low-melting petroleum slack wax with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists predominantly of saturated straight and branched chain hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C12.]
Functionele stofgroepen
Lijst ZZS
Lijst Autorisaties en restricties
Lijst CMR volgens CLP
Lijst Stofklassen voor luchtemissies
Chemische stofgroep
ZZS aardoliederivaten
Emissiegegevens ZZS-Navigator
Naar lucht
Naar water

Voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Stoffenlijsten

ZZS

ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld
(92062-11-8)
Specifieke naam op ZZS
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld
Op ZZS lijst vanwege EU gevaarsindeling
Datum toevoeging
2-12-2013

RIVM stofadviezen

KRW prioritaire stoffen

OSPAR

E-PRTR

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Normen

Let op!

Geprint op: 19-7-2024 om: 23:19

Controleer de actualiteit van deze gegevens op: https://rvs.rivm.nl

Gevaarsindelingen

CMR volgens CLP

CMR volgens CLP
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld
(92062-11-8)
Specifieke naam CMR
Een complexe verzameling koolwaterstoffen die wordt verkregen door de behandeling van bij lage temperatuur smeltende olierijke paraffine uit aardolie met waterstof en de aanwezigheid van een katalysator. Bestaat voornamelijk uit verzadigde vertakte en niet-vertakte koolwaterstoffen overwegend groter dan C12. Ruwe paraffinewas, olierijke paraffine (aardolie), smeltend bij lage temperatuur, met waterstof behandeld
CMR Categorie 1A en 1B volgens
CMR indeling 1A en 1B leidt tot beperkingen volgens

CMR-stoffen SZW

CMR volgens zelfclassificatie

PBT/vPvB volgens zelfclassificatie

Toelichtende voetnoot

Toelichtende voetnoten

ADR

Stofcategorie rekenvoorschrift omgevingsveiligheid